– Τι είναι τα Sessions ;

Σκεφθείτε τα Sessions σαν μια περιοχή όπου γίνονατι ζυζητήσεις “στρογγυλής τράπεζας ” ή δορυφορικού συμποσίου

  Τα Sessions δεν εμφανίζονται παρά μόνο 5 λεπτά πριν την προγραμματισμένη έναρξη τους

Τα Sessions βρίσκονται στην αριστερή πλευρά της οθόνης σας

-Αφού επιλέξετε το Session που επιθυμείτε στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε  Share Audio and Video

  • Όταν ένας θεατής θελήσει να συμμετέχει με ήχο και εικόνα θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση κάτω αριστερά με το όνομα αυτού , πατώντας επάνω θα τον φέρετε στο προσκήνιο. Μόλις τελειώσει μπορείτε να τον αφαιρέσετε πατώντας τον κόκκινο κύκλο που υπάρχει δεξιά κάτω στο βίντεο του θεατή.

Πως θα μοιράσετε την οθόνη σας

  1. Ανοίξτε την παρουσίαση σας
  2. Στο Backstage, επιλέξτε το εικονίδιο Screenshare (είναι αυτό με την οθόνη με μια κόκκινη γραμμή στη μέση) στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε ένα από τα παρακάτω :
  • Your Entire Screen (ολόκληρη τη οθόνη σας)
  • Application Window (το παράθυρο της εφαρμογής -πχ powerpoint)
  • Chrome Tab (ένα παράθυρο περιηγητή-πχ εάν θέλετε να δείξετε μια ιστοσελίδα)

3. Εφόσον επιλέξετε μια εφαρμογή καλό θα ήταν να έχετε μια δεύτερη οθόνη έτσι ώστε να μπορείτε να βλέπετε την παρουσίαση σας αλλά και τυχόν ερωτήσεις από το κοινό)

Note: Βεβαιωθείτε πως δεν είστε σε full- screen mode (πλήρη οθόνη) στην εφαρμογή που θέλετε να διαμοιράσετε.