Για να συνδεθείτε παρακαλώ πατήστε στον υπερσύνδεσμο (link) που σας έχει σταλθεί κατά την εγγραφή σας.
 
Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να συνδεθείτε στείλτε μήνυμα  liontis@wavetech.gr