Κλινική αξιολόγηση γυναικών υψηλού κινδύνου - Μεθοδολογία Αξιολόγησης – Διαχείριση
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δημητρακάκης
Η Παθολογική Ανατομική. Γέφυρα ανάμεσα στην κλινική Ιατρική και τις βασικές επιστήμες
Ομιλήτρια: Χριστίνα Μάγκου
Ενδείξεις και περιορισμοί της μαστογραφίας. Κριτήρια ποιοτικής μαστογραφίας
Ομιλητής: Στέφανος Δαουκόπουλος
Ιστοπαθολογία Καλοήθων παθήσεων μαστού
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Νόννη
Ψηφιακή μαστογραφία διπλής ενέργειας μετά από ενδοφλέβια χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικού μέσου
Ομιλητής: Αθανάσιος Χαλαζωνίτης
Ιστοπαθολογία κακοήθων παθήσεων μαστού
Ομιλήτρια: Καλλιρόη Γούλα
Εντόπιση μη ψηλαφητών μαστογραφικών και υπερηχογραφικών ευρημάτων
Ομιλήτρια: Άννα Βρεττού
Υπερηχογράφημα μαστού: Τεχνική, Ήχοανατομία και καλοήθεις παθήσεις μαστού
Ομιλήτρια: Πολυτίμη Λεονάρδου
Στερεοτακτική βιοψία VAB, συσχέτιση απεικονιστικών, παθολογοανατομικών ευρημάτων
Ομιλήτρια: Ειρήνη Γεωργίου
Υπερηχογράφημα μαστού: Κακοήθεις παθήσεις
Ομιλητής: Στέφανος Δαουκόπουλος
Διασφάλιση ποιότητας μαστογραφίας από Ιατρικής απόψεως
Ομιλήτριες: Αγγελική Μανέτου, Μαριάννα Αχταροπούλου
Κύηση και καρκίνος του μαστού
Ομιλήτρια Λυδία Ιωαννίδου-Μουζάκα
Πανόραμα επίδειξης μαστογραφιών Εκπαιδευτές: Ειρήνη Γεωργίου, Λυδία Ιωαννίδου-Μουζάκα, Πολυτίμη Λεονάρδου, Δέσποινα Σαββίδου
Interactive cases with imaging-pathology correlation
Ομιλητής: Alexander Mundinger
Καλοήθεις παθήσεις του μαστού. Χειρουργική αντιμετώπιση
Ομιλήτρια: Αντιγόνη Πουλτσίδη