Η Υγεία του Ελληνικού Πληθυσμού και η σημασία της πρόληψης και της προαγωγής Υγείας
Ομιλητής: Γιάννης Τούντας
Μαστολογία: Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον
Ομιλήτρια: Λυδία Ιωαννίδου-Μουζάκα
Μαγνητική Μαστογραφία: Τεχνική, Δυνατότητες, Ενδείξεις, Περιορισμοί, Καθοδηγούμενες Επεμβατικές Τεχνικές
Ομιλητής: Δέσποινα Σαββίδου
Επιλογή της κατάλληλης εξατομικευμένης χειρουργικής αντιμετώπισης
Ομιλήτρια: Λυδία Ιωαννίδου-Μουζάκα
Η Μαγνητική Μαστογραφία στην επίλυση Διαγνωστικών Προβλημάτων και στον έλεγχο ασθενών υψηλού κινδύνου
Ομιλητής: Λουκία Πούλου
Χειρουργική Μαστού σε ειδικές περιπτώσεις (Στάδιο IV, στην 8η δεκαετία, στην μεταστατική νόσο)
Ομιλήτρια: Χριστίνα Τσιώνου
Συγγενείς ανωμαλίες μαστού
Ομιλητής: Γεώργιος Κόκκαλης
Μαστεκτομή τότε και τώρα. Τεχνική Τροποποιημένης Ριζικής Μαστεκτομής
Ομιλήτρια: Ειρήνη Καρυδά
DCIS – LCIS (Παθολογοανατομικά)
Ομιλήτρια: Ολυμπία Τζάϊδα
Παρουσίαση Περιστατικών
Ομιλήτρια: Ειρήνη Καρυδά
DCIS – LCIS (Κλινικά, Απεικονιστικά και Χειρουργικά)
Ομιλητής: Απόστολος Ζαβός
Εντοπισμός και εξαίρεση λεμφαδένα φρουρού. Εξασφαλίζει πλήρως; Επίδειξη video.
Ομιλητής: Δημοσθένης Μπαλτάς
Ανασκόπηση της εξέλιξης της χειρουργικής αντιμετώπισης στον μη Διηθητικό καρκίνο του μαστού Ομιλήτρια: Xριστίνα Τσιώνου
Παρουσίαση Περιστατικών
Ομιλήτρια: Ειρήνη Καρυδά
Παρουσίαση Περιστατικών
Απόστολός Ζαβός
Γενικές αρχές συγγραφής ερευνητικής εργασίας – The consort statement
Ομιλητής: Δημήτρης Πανίδης
Σύγχρονα διαδικτυακά εργαλεία για την αποτελεσματική αναζήτηση και αποτίμηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας και της ιατρο-φαρμακευτικής πληροφορίας
Ομιλητής: Δημήτρης Πανίδης