ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

7η Ημερίδα Διατροφής Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν. & 5η Διημερίδα Διατροφής ΕΔ-ΔΕ

 

8-9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 

(Required)
Παρακαλώ επιλέξτε εάν θα παρακολουθήσετε με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά.(Required)