ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βασ. Σοφίας 101, 115 21 Αθήνα Τηλ: 210 6470660 

email: info@sesma.gr